Loading

Prof.Dr.

Hüseyin ÇALIŞKAN

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

İletişim

hcaliskan@sakarya.edu.tr

(264) 295 69 25

1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Caliskan, H; Sapmaz, F; Uzunkol, E; - Value Preferences of University Students as Predictors of Life Goals - SOCIAL INDICATORS RESEARCH - Vol.124 - pp.111 - ISSN : 0303-8300 - DOI : 10.1007/s11205-014-0778-4 - English - Article - 2015 - WOS:000361482700006
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Caliskan, H; Yildirim, Y; Kilinc, G; - Examination of the Responsibility and Tolerance of Students Raised in Families with Different Cultural Structures - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.44 - pp.353 - ISSN : 1300-1337 - DOI : 10.15390/EB.2019.7986 - English - Article - 2019 - WOS:000477865600017
2 Caliskan, H; Uzunkol, E; - A Model for Explaining Student Achievement in Social Studies Course - CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - Vol.30 - pp.939 - ISSN : 1848-5189 - DOI : 10.15516/cje.v20i3.2729 - English - Article - 2018 - WOS:000454544300009
3 Caliskan, H - An Evaluation of the Teacher-Made Social Studies Course Exam Questions - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.36 - pp.120 - ISSN : 1300-1337 - APR - Turkish - Article - 2011 - WOS:000290122000010
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Cebeci, Y., Çalışkan, H., & Uymaz, M. - Perceptions of War-Peace and Ukraine-Russia in Textbooks Corresponding to Russia and Ukraine Social Studies Course. - Participatory Educational Research - Vol.11 (1) - pp.47 - ISSN : 2148-6123 - DOI : https://doi.org/10.17275/per.24.4.11.1 - 2024
2 Çalışkan, H.; Yıldırım, Y.; Demirhan, E. - The Evaluation of values education project conducted by the context of nature education - Participatory Educational Research - Vol.8(3) - pp.44 - ISSN : 2148-6123 - DOI : http://dx.doi.org/10.17275/per.21.53.8.3 - 2021
3 Çalışkan, H; Karademir, Ç; Öntaş, T; - Relationships between value orientations of adolescents and motivational action conflicts - Participatory Educational Research - Vol.7(2) - pp.203 - ISSN : 2148-6123 - DOI : doi.org/10.17275/per.20.29.7.2 - 2020
4 Çalışkan, H. - An investigation into the organization levels of social studies teachers with regard to constructivist learning environments in terms of several variables - Journal of Social Studies Education Research - Vol.6(1) - pp.49-83 - ISSN : 1309-9108 - 2015
5 Caliskan, H; Saglam, HI; - A Study on the Development of the Tendency to Tolerance Scale and an Analysis of the Tendencies of Primary School Students to Tolerance Through Certain Variables - KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI - Vol.12 - pp.1440 - ISSN : 1303-0485 - SPR - English - Proceedings Paper - OCT 26-28, 2011 - 2012 - WOS:000305930000015
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Cebeci, Y., Uymaz, M., & Çalışkan, H. - Perceptions of University Students Participating in Student Club Activities Kültürel Miras Student Club Example - Sakarya University Journal of Education - Vol.14 - ISSN : 2146-7455 - DOI : https://doi.org/10.19126/suje.1399080 - 2024
2 Doğan, S. & Çalışkan, H. - Kuşakların Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi - Sosyoloji Dergisi - Vol.46 - pp.147 - ISSN : 1300-5642 - DOI : https://doi.org/10.59572/sosder.1286878 - 2023
3 Çaliskan, A., Yildirim, Y., Çalışkan, H. - Historical empathy scale-adult form: A study on validity and reliability - Turkish History Education Journal - pp.28 - DOI : 10.17497/tuhed.1260330 - eng - paper - 2023 - TRDizin
4 Çalışkan, H., & Karademir, Ç. - İyimserlik ve kötümserlik ölçeği yetişkin formunun geliştirilmesi (İKÖ - Y): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.25 (4) - pp.1260 - ISSN : 1302-1265 - DOI : https://doi.org/10.32709/akusosbil.1086981 - 2023
5 Kol, S. & Çalışkan, H. - Okul öncesi öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi - Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.18 (37) - pp.80 - ISSN : 1307-1076 - DOI : https://doi.org/10.35675/befdergi.1197275 - 2023
6 Çalışkan, H., Yıldırım, Y., & Çalışkan, A. - Tarihsel empati ölçeği-yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması - Turkish History Education Journal - Vol.12 (1) - pp.28 - DOI : https://doi.org/10.17497/tuhed.1260330 - 2023
7 Çalişkan, H., Kilinç, G., Yildirim, Y. - Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Pedagojik İçerik Bilgilerinin (PİB) Değerlendirilmesi Konusunda Öğrenci Görüşleri - Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - pp.595 - ISSN : 2146-5606 - DOI : 10.23863/kalem.2022.238 - tur - paper - 2022 - TRDizin
8 Yıldırım, Y. ; Çalışkan H. - The impact of outdoor activity based values education program on the effective citizenship values of students - International Journal of Psychology and Educational Studies - Vol.9(3) - pp.706 - DOI : https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.3.758 - 2022
9 Çalişkan, H., Yildirim, Y. - Görev Odaklı Değerler Eğitimi (GODE): Örnek Bir Uygulamaya İlişkin Veli Görüşleri - Değerler Eğitimi Dergisi - pp.245 - ISSN : 1303-880X - DOI : 10.34234/ded.866098 - tur - paper - 2021 - TRDizin
10 Çalişkan, H., Yildirim, Y., Şenel, T. - TUTUMLULUK DEĞERİNİN KAZANDIRILMASI BAĞLAMINDA YAPILAN UYGULAMAYA İLİŞKİN VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - Milli Eğitim - pp.199 - ISSN : 1302-5600 - DOI : 10.37669 milliegitim. 743160 - tur - paper - 2021 - TRDizin
11 Çalişkan, H., Çavuş, M. - Hoşgörü Eğilim Ölçeği Yetişkin Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - Değerler Eğitimi Dergisi - pp.181 - ISSN : 1303-880X - DOI : 10.34234/ded.731250 - tur - paper - 2020 - TRDizin
12 Yildirim, Y., Çalişkan, H. - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ETKİN VATANDAŞLIK DEĞERLERİ ÖLÇEĞİNİN (EVDÖ) GELİŞTİRİLMESİ - Milli Eğitim - pp.335 - ISSN : 1302-5600 - tur - paper - 2020 - TRDizin
13 1. Çalışkan, H.; Karademir, Ç.; Akşin, A.; - Analysis of motivational action conflict frequency of turkish high school students in terms of value orientation - International Journal of Psychology and Educational Studies - Vol.7(3) - pp.46 - ISSN : 2148-9378 - DOI : 10.17220/ijpes.2020.03.005 - 2020
14 Kilinç, G., Çalişkan, H. - How and with What Frequency do Social Studies Teachers Ask Questions? - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.562 - DOI : 10.14686/buefad.465630 - eng - paper - 2019 - TRDizin
15 Çalişkan, H., Demi̇r, B. - ERGENLERDE TARİHSEL EMPATİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - Turkish History Education Journal - pp.129 - DOI : 10.17497/tuhed.557538 - tur - paper - 2019 - TRDizin
16 Uymaz, M., Çalişkan, H. - Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi - Kastamonu Eğitim Dergisi - pp.331 - DOI : 10.24106/kefdergi.2637 - tur - paper - 2019 - TRDizin
17 Yildirim, Y., Kilinç, G., Çalişkan, H. - Farklı Kültürel Yapıdaki Ailelerde Yetişen Öğrencilerin Sorumluluk ve Hoşgörü Değerlerinin İncelenmesi - Eğitim ve Bilim - pp.353 - ISSN : 1300-1337 - DOI : 10.15390/EB.2019.7986 - tur - paper - 2019 - TRDizin
18 Kilinç, G., Çalişkan, H. - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ders İşleme Sürecindeki Soru Sorma Tekniklerinin İncelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.189 - DOI : 10.7822/omuefd.389624 - tur - paper - 2018 - TRDizin
19 Karademi̇r, Ç., Çalişkan, H. - Motivasyonel Eylem Çatışması Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - Sakarya University Journal of Education - pp.20 - tur - paper - 2017 - TRDizin
20 Çalışkan H. ; Sağlam, H. İ. - Turkish social studies teachers’ opinions about performance tasks in elementary education - International Journal of Psychology and Educational Studies - Vol.4 (1) - pp.1-12 - 2017
21 Çalişkan, H., Tangülü, Z., Sever, S. - Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Araç-Gereç Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Ortaokul Öğrencilerinin Durumlarının İncelenmesi - Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - pp.99 - ISSN : 2146-5606 - tur - paper - 2015 - TRDizin
22 Çalişkan, H., Karademi̇r, Ç. - Değer yönelimleri ölçeğinin türkçe'ye uyarlanması - Değerler Eğitimi Dergisi - pp.47 - ISSN : 1303-880X - tur - paper - 2014 - TRDizin
23 Çalişkan, H., Uymaz, M., Teki̇n, D. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin ye terliklerinin değerlendirilmesi - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi - pp.239 - ISSN : 1308-9196 - tur - paper - 2013 - TRDizin
24 Çalişkan, H., Yi̇ği̇tti̇r, S. - Seviye belirleme sınavında (SBS) sosyal bilgiler alanında sorulan soruların kapsam geçerliği açısından incelenmesi - Milli Eğitim - pp.145 - ISSN : 1302-5600 - tur - paper - 2013 - TRDizin
25 Sağlam, H., Çalişkan, H. - Hoşgörü Eğilim Ölçeğinin Geliştirilmesi ve İlköğretim Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - pp.1431 - ISSN : 1303-0485 - tur - paper - 2012 - TRDizin
26 Çalışkan, H. ; Çerkez S. - Sosyal bilgiler derslerindeki müzeyle eğitim uygulamalarının öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi - International Online Journal of Educational Sciences - Vol.4 (1) - pp.162-173 - ISSN : 1309-2707 - April - 2012
27 Çalışkan, H. - Teachers’ opinion concerning common exams administered in elementary schools - US-China Education Review - Vol.8 (5) - pp.615-626 - 2011
28 Çalişkan, H., Turan, R. - Sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma etkisi - İlköğretim Online (elektronik) - pp.1238 - tur - paper - 2010 - TRDizin
29 Çalişkan, H., Turan, R. - Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersine Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi - pp.603 - ISSN : 1303-8451 - tur - paper - 2008 - TRDizin
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Çalışkan, H., Uymaz, M., & Öztürk, M. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilim, sözde-bilim ayrımı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.9(3) - pp.145 - ISSN : 2528-9950 - 2023
2 Coşkun, M., Çalışkan, H. & Terzi, T. - Ortaokul öğrencilerinin bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerinin incelenmesi - International Journal of Social Science Research - Vol.12 (1) - pp.48 - 2023
3 Çalışkan, H., Ekerbiçer, E., & Güdek, M. - Öğretmen adaylarının politik okuryazarlık beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi - Journal of New Approaches in Social Studies - Vol.7 (1) - pp.1 - DOI : https://doi.org/10.38015/sbyy.1233892 - 2023
4 Yalgın, B., & Çalışkan, H. - Kentsel ve kırsal bölgede eğitim gören okul öncesi çocuklarının değer düzeylerinin incelenmesi - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.9 (1) - pp.43 - ISSN : 2528-9950 - 2023
5 Çalışkan, H. & Mazak, E. - Milli değerlerin öğretimine yönelik öğretmen tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi - Journal of Individual Differences in Education - Vol.5 (1) - pp.1 - DOI : https://doi.org/10.47156/jide.1291321 - 2023
6 Çalışkan, H.; Kılınç, G.; Yıldırım, Y. - Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgilerinin (PİB) değerlendirilmesi konusunda öğrenci görüşleri - Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri - Vol.12(2) - pp.595 - ISSN : 2146-5606 - DOI : 10.23863/kalem.2022.238 - 2022
7 Balçın, K.; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler dersinde kullanılan web 2.0 araçlarının ortaokul öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarına etkisi - Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - Vol.3(2) - pp.128 - ISSN : 2667-8578 - DOI : https://doi.org/10.47157/jietp.975275 - 2021
8 Şenel, T.; Çalışkan, H.; Yıldırım, Y. - Tutumluluk değerinin kazandırılması bağlamında yapılan uygulamaya ilişkin veli ve öğrenci görüşleri - Milli Eğitim Dergisi - Vol.50(232) - pp.199 - ISSN : 1302-5600 - DOI : https://doi.org/10.37669/milliegitim.743160 - 2021
9 Yıldırım, Y.; Çalışkan, H. - Görev odaklı değerler eğitimi (GODE): Örnek bir uygulamaya ilişkin veli görüşleri. - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.19(41) - pp.245 - ISSN : 1303-880X - DOI : https://doi.org/10.34234/ded.866098 - 2021
10 Çalışkan, H., Yıldırım, Y.; Demirhan, E. - Değerler Eğitimi Bağlamında Planlanan Doğa Eğitimi Programına İlişkin Veli Görüşleri - Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi - Vol.7 (1) - pp.79 - 2021
11 Karademir, Ç.; Çalışkan, H. - Ergenlerde iyimserlik ve kötümserliğin iyilik hali üzerindeki yordayıcı rolü - Social Sciences Research Journal - Vol.10(2) - pp.488 - 2021
12 Karaseyfioğlu, F. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel değerlere yönelik duyarlılıklarının incelenmesi. - Journal of Multidisciplinary Studies in Education - Vol.5(3) - pp.88 - ISSN : 2645-9205 - 2021
13 Çalışkan, H., Yıldırım, Y. - Ortaokul öğrencileri için etkin vatandaşlık değerleri ölçeğinin (EVDÖ) geliştirilmesi - Milli Eğitim Dergisi - Vol.49(228), - pp.335 - ISSN : 1302-5600 - DOI : https://doi.org/10.37669/milliegitim.742091 - 2020
14 Çalışkan, H. ve Yıldırım, Y. - Seçmeli hukuk ve adalet dersinin ortaokul öğrencilerinin adil olma ve sorumluluk değerlerine etkisi. - Journal of Multidisciplinary Studies in Education - Vol.4(2) - pp.34 - 2020
15 Çalışkan, H. ve Çavuş, M. - Hoşgörü Eğilim Ölçeği Yetişkin Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.18(40) - pp.181 - ISSN : 1303-880X - 2020
16 Tosun, T; Çalışkan, H; - Sosyal bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının kültür ve miras öğrenme alanına ilişkin pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi - Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - Vol.2(1) - pp.1 - ISSN : 2667-8578 - 2020
17 Çalışkan, H; Uluç, M; Afacan, K; - Farklı kültürel yapılardaki ailelerde yetişen öğrencilerin temel demokratik değerlerinin incelenmesi - Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - Vol.2(1) - pp.55 - ISSN : 2667-8578 - 2020
18 Uymaz, M. ; Çalışkan, H. - Öğretmen yapımı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi - Kastamonu Eğitim Dergisi - Vol.27 (1) - pp.331–346 - DOI : 10.24106/kefdergi.2637 - 2019
19 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. ; Kılınç, G. - Zümre öğretmenler kurulu toplantılarına ve e-müfredata ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri - Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - Vol.5 (1) - pp.30-61 - DOI : 10.30855/gjes.2019.05.01.003 - 2019
20 Biter, M. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler derslerinde eğitsel oyunlarla değerler eğitimi: Bir eylem araştırması - Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - Vol.1 (1) - pp.1-28 - 2019
21 Çalışkan, H. ; Demir, B. - Ergenlerde tarihsel empati ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması - Turkish History Education Journal - Vol.8 (1) - pp.129-149 - DOI : 10.17497/tuhed.557538 - 2019
22 Uymaz, M. ; Çalışkan, H. - Öğretmen yapımı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının soru türleri ve kapsam geçerliğine göre incelenmesi - Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi - Vol.5 (10) - pp.77–113 - 2019
23 Bayram, Y. T. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler dersinde kullanılan oyunlaştırılmış yaratıcı etkinlikler: Bir eylem araştırması - Journal of Individual Differences in Education - Vol.1 (1) - pp.30- 49 - 2019
24 Kılınç, G. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenleri nasıl ve ne kadar soru soruyor? - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.8 (2) - pp.562-589 - DOI : 10.14686/buefad.465630 - 2019
25 Kılınç, G. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme sürecindeki soru sorma tekniklerinin incelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.37 (1) - pp.189-207 - DOI : 10.7822/omuefd.389624 - 2018
26 Karahan, F. ; Gür Erdoğan, D. ; Canan Güngören, Ö. ; Kaya Uyanık, G. ; Güler, N. ; Koç, B. ; Bayrakçı, M. ; Çalışkan, H. ; Uzunkol, E . ; Horzum, M.B. - Öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, internet kullanım becerisi ve web tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyonlarının hizmetiçi eğitimdeki başarılarına etkisi - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.36 - pp.65-81 - 2018
27 Uymaz, M. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “empati” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi - Journal of Multidisciplinary Studies in Education - Vol.2(4) - pp.80-91 - 2018
28 Çalışkan, H. ; Uzunkol, E. - Ergenlerde iyimserlik-kötümserlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması - The Journal of Happiness & Well-Being - Vol.6 (2) - pp.78-95 - 2018
29 Çalışkan, H. ; Karademir, Ç. - Motivasyonel eylem çatışması ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması - Sakarya University Journal of Education - Vol.7(1) - pp.20-33 - DOI : 10.19126/suje.220184 - 2017
30 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. - 2005 ile 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarındaki değerlere ve değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri - Journal of Multidisciplinary Studies in Education - Vol.1(1) - pp.7-23 - 2017
31 Laçin Şimşek, C. ; Çalışkan, H. - Scale Development on Educational Value of The History of Science - Journal of Turkish Science Education - Vol.13(3) - pp.173 - DOI : 10.12973/tused.10178a - 2016
32 Çalışkan, H. ; Tangülü, Z. ; Sever, S. - Sosyal bilgiler dersine ilişkin araç-gereç yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin durumlarının incelenmesi - Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - Vol.5(1) - pp.99-132 - ISSN : 2146-5606 - 2015
33 Kılınç, G. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme sürecindeki soru sorma davranışlarının değerlendirilmesi - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.15(USBES Özel Sayısı I) - pp.265-286 - 2015
34 Çalışkan, H. ; Karademir, Ç. - Değer yönelimleri ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.12 (2) - pp.47-68 - 2014
35 Çalışkan, H. ; Uymaz, M. ; Tekin, D. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.6 (14) - pp.239-261 - ISSN : 1308-7363 - Özel sayı - 2013
36 Yigittir, S. ; Çalişkan, H. - Seviye Belirleme Sınavında (SBS) sosyal bilgiler alanında sorulan soruların kapsam geçerliği açısından incelenmesi - Milli Egitim - Vol.197 - pp.145-157 - ISSN : 13025600 - Article - 2013 - SCOPUS_ID:84882631585
37 Kirman Çetinkaya, E. ; Laçin Şimşek, C. ; Çalışkan, H. - Bilim ve sözde-bilim ayrımı için bir ölçek uyarlama çalışması - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.3 (2) - pp.31-43 - ISSN : 1309-7660 - 2 - 2013
38 Çalışkan, H.; Yazıcı, K. - Ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi - International Journal of Human Sciences - Vol.10 (1) - pp.398-415 - ISSN : 1303-5134 - 1 - 2013
39 Caliskan, H. - Development of the measurement and evaluation self-efficacy perception scale and the examination of the status of social studies teachers - Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies - Vol.4 - pp.1003 - ISSN : 1308-7711 - Special Issue (1) - 2012
40 Çalışkan, H. - İİlköğretim altıncı ve yedinci sınıflar sosyal bilgiler programına ilişkin öğretmen görüşleri - Çağdaş Eğitim Dergisi (Contemporary Education Journal) - Vol.35 (377) - pp.31-40 - ISSN : 1300-249X - Temmuz-Ağustos - 2010 - M-SAU-188
41 Çalışkan, H. ; Turan, R. - Sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma etkisi - İlköğretim Online (Elementary Education Online) - Vol.9 (3) - pp.1238-1250 - ISSN : 1305-3515 - Eylül - 2010 - M-SAU-189
42 Çalışkan, H - Sosyal bilgiler öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının eleştirel düşünme becerisine etkisi - Kastamonu Eğitim Dergisi - Vol.17 (1) - pp.57-70 - 2009
43 Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.17 (4) - pp.448-457 - 2009
44 Çalışkan, H. - Eğitimcilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımıyla ilgili algıları - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) - Vol.28 (1) - pp.153-170 - 2008
45 Çalışkan, H. ; Turan R. - Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi - Vol.6 (4) - pp.603-627 - 2008
46 Çalışkan, H. ; Kandemir M. ; Yıldız M. - İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları ve başarı düzeylerinin prososyal davranışla ilişkisi - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.1 (1) - pp.55-65 - 2008
47 Çalışkan, H. ; Yıldız, M. - 1998 ve 2004 Programlarına göre hazırlanan ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki ünite değerlendirme sorularının analizi - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.121 - pp.75 - ISSN : 1301-370X - 1 - 2008
48 Çalışkan, H. ; Yıldız.M. - Tarihi bir olayın sosyal bilgiler dersinde değer öğretiminde kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama - Kök Araştırmalar Dergisi - Vol.9 (2) - pp.119-128 - 2007
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Çalışkan, H. ; Çalışkan, A. - Ortaokul öğrencilerinin araştırma ve sorgulamaya yönelik tutumlarının incelenmesi - 2019
2 Çalışkan, H. ; Güney, S. ; Doğan, S. - İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin adalet ve saygı değerlerinin incelenmesi - 2019
3 Kaplantaş, F. ; Çalışkan, H. - Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri - 2018
4 Şahin, Ş. ; Çalışkan, H. - Ortaokul öğrencilerinin seçmeli ders tercihlerine etki eden faktörlerin araştırılması - 2018
5 Akın, E. ; Demir, B. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin beşinci sınıf ders kitaplarına ilişkin görüşleri - 2018
6 Çalışkan, H. ; Altundaş, B. - Öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi - 2016
7 Caliskan, H; Kilinc, G; Isman, A; - Procedia Social and Behavioral Sciences - 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION - INTE 2012 - pp.47 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2012.09.476 - English - Proceedings Paper - 2012 - WOS:000313019500007
8 Caliskan, H. ; Kılınç, G. - The relationship between the learning styles of students and their attitudes towards social studies course. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 55, 47-56 - 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION - INTE 2012 - Vol.55 - pp.47-56 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2012.09.476 - English - Proceedings Paper - JUN 05-07, 2012 - 2012 - WOS:000313019500007
9 Çalışkan, H. ; Kaşıkçı Y. - The application of traditional and alternative assessment and evaluation tools by teachers in social studies. Procedia - Social and Behavioural Sciences, 2(2), 4152–4156 - (04-08 February 2010) - 2010
10 Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler dersinde tarihsel empatinin kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama: Sefer günlükleri - (23-25 June) - 2008
11 Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler dersinde münazara ve araştırmaya dayalı öğrenmenin birlikte kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama - (23-25 June) - 2008
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Uymaz, M. ; Çalışkan, H. - Ömür dediğin belgeseli üzerine bir değer analizi: Sözlü tarih çalışması. - 2019
2 Kaygısız, N. ; Çalışkan, H. - Tarihsel empati etkinlikleriyle işlenen sosyal bilgiler derslerinin öğrenci ürün ve görüşlerine göre incelenmesi. - 2019
3 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. ; Demirhan, E. - Doğa eğitimi bağlamında planlanan değerler eğitimi programına ilişkin veli görüşleri. - 2019
4 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. - Değerler eğitimi ile sorumluluk değeri kapsamında gerçekleştirilen “benim bir çiçeğim, beraber büyüyeceğım” etkinliğine yönelik veli görüşleri. - 2019
5 Çalışkan, H. ; Tekin, D. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algıları ve tutumları arasındaki ilişki. - 2019
6 Güven, İ. ; Çalışkan, H. - Cezaevinde yatmakta olan hükümlü ve tutukluların vatandaşlık algılarının incelenmesi. - 2019
7 Karademir, Ç. ; Çalışkan, H. - İyimserlik ve kötümserliğin iyilik hali üzerindeki yordayıcı rolü - 2019
8 Çalışkan, H.; Kılınç, G. ; Yıldırım, Y. - Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgilerinin (PİB) değerlendirilmesi konusunda öğrenci görüşleri - 2019
9 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. ; Şenel, T. - Velilerin değerler eğitimi sürecinden beklentileri ve tutumluluk değeri kapsamında “benim param, benim kumbaram” etkinliğine yönelik görüşleri - 2019
10 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. ; Şenel, T. - Seçmeli hukuk ve adalet dersinin öğrencilerin adil olma değer düzeyleri ve sorumluluk değer düzeylerine etkisi - 2019
11 Çalışkan, H. ; Güney, S. ; Doğan, S. - İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin adalet ve saygı değerlerinin incelenmesi - 2019
12 Çalışkan, H. ; Çalışkan, A. - Ortaokul öğrencilerinin araştırma ve sorgulamaya yönelik tutumlarının incelenmesi - 2019
13 Yıldırım, Y. ; Kılınç, G. ; Çalışkan, H. - Zümre öğretmenler kurulu toplantılarına ve e-müfredata ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri - 2018
14 Çalışkan, H. ; Uluç, M. ; Afacan, K. - Farklı kültürel yapılardaki ailelerde yetişen öğrencilerin temel demokratik değerlerinin incelenmesi - 2018
15 Çalışkan, H. ; Tosun, T. - Sosyal bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının kültür ve miras öğrenme alanına ilişkin pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi - 2018
16 Kaplantaş, F. ; Şahin, Ş. ; Çalışkan, H. - Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri - 2018
17 Şahin, Ş. ; Kaplantaş, F. ; Çalışkan, H. - Ortaokul öğrencilerinin seçmeli ders tercihlerine etki eden faktörlerinin araştırılması - 2018
18 Akın, E. ; Demir, B. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin beşinci sınıf ders kitaplarına ilişkin görüşleri - 2018
19 Uymaz, M. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının empati kavramına ilişkin görüşlerinin metaforlar aracılığıyla belirlenmesi - 2018
20 Uymaz, M. ; Çalışkan, H. - Öğretmen yapımı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi - 2017
21 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. - Farklı kültürel yapılardaki ailelerde yetişen öğrencilerin hoşgörü ve sorumluluk değerlerinin incelenmesi - 2017
22 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. - Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarındaki (yürürlükte olan ve taslak) değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri - 2017
23 Cantimer, M.A. ; Çalışkan, H. - Türk tarihinde yolculuk ünitesinin sosyal bilgiler ders kitaplarına yansıması - 2017
24 Çalışkan, H. ; Karademir, Ç. - Yaşam doyumu ve mutluluğun yordayıcıları: Psikolojik iyi oluş ve değer tercihleri - 2017
25 Çalışkan, H. ; Karademir, Ç. - Öğrencilerin eylem çatışması sıklıklarıyla değer yönelimleri arasındaki ilişkiler ve değer yönelimlerinin incelenmesi - 2017
26 Çalışkan, H. ; Kılınç, G. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme sürecindeki soru sorma tekniklerinin incelenmesi - 2017
27 Sağlam, H.İ. ; Çalışkan, H. - Social studies teachers’ opinions about performance tasks in elementary education - 2016
28 Çalışkan, H. ; Uymaz, M. - Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının türlerine ve kapsam geçerliğine göre incelenmesi - 2016
29 Çalışkan, H. ; Genç, K. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin bilgi düzeyleri - 2016
30 Altundaş, B. ; Çalışkan, H. - Öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi - 2016
31 Çalışkan, H. ; Uzunkol, E. - Ergenlerde iyimserlik-kötümserlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması - 2016
32 Kılınç, G. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme sürecindeki soru sorma davranışlarının değerlendirilmesi - 2015
33 Kılınç, G. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenleri ders içerisinde nasıl ve ne kadar soru soruyorlar? - 2015
34 Çalışkan, H. ; Sever, S. - Sosyal bilgiler dersine ilişkin araç-gereç yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin durumunun incelenmesi - 2014
35 Çalışkan, H. ; Tekin, D. ; Uymaz, M. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin algıladıkları bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi - 26-28 Nisan - 2013
36 Çalışkan, H. ; Uymaz, M. ; Tekin, D. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi - June 25-27 - 2013
37 Çalışkan, H. ; Sapmaz, F. - Value preferences of university students as predictors of life goals - 30 January-1 February 2013 - 2013
38 Çalışkan, H. - Ölçme ve değerlendirme öz-yeterlilik algısı ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin durumlarının incelenmesi - 11-13 July - 2012
39 Caliskan, H. ; Kılınç, G. - The relationship between the learning styles of students and their attitudes towards social studies course. - 2012
40 Çalışkan, H. ; Çerkez S. - Sosyal bilgiler derslerindeki müze eğitimi uygulamalarının öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi - May 25-27 - 2011
41 Çalışkan, H. ; Yazıcı K. - Öğretmenlerin ölçme değerlendirmelerine ilişkin tutum ölçeği geliştirme çalışması - November 25-27 - 2011
42 Çalışkan, H. - Teachers’ opinion concerning common exams administered in elementary schools - (29 April-02 May) - 2010
43 Çalışkan, H. ; Kaşıkçı Y. - The application of traditional and alternative assessment and evaluation tools by teachers in social studies - 2010
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Çalışkan, H. ; Gençer, R. - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime ilişkin tutum düzeylerinin incelenmesi - 2016
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Sağlam, H. İ. ; Çalışkan H. - Hoşgörü eğilim ölçeği geliştirme çalışması - (26-28 Ekim) - 2011
2 Çalışkan, H. - 1998 ve 2004 programı temelindeki sosyal bilgiler dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi - (01-03 Ekim) - 2009
3 Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeni ilköğretim sosyal bilgiler 6. ve 7. sınıf programlarına ilişkin görüşleri - (01-03 Ekim) - 2009
4 Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi - (01-03 Eylül) - 2008
5 Çalışkan, H. ; Turan R. - Sosyal bilgiler dersine kullanılan araştırmaya dayalı öğrenmenin derse yönelik tutuma etkisi - 2008
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Çalışkan, H. ; Yıldırım, Y. - Okul dışı ortamlarda değerler eğitimi - Pegem Akademi - 2022
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Çalışkan, H., ; Yıldırım, Y. - Türk Dünyasında Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış. (Editörler: K. Şahin & S. Kol), Bağımsızlığın 30. Yılında Türk Dünyası Analizleri - Sakarya Üniversitesi Yayınları. - Vol.145 - pp.191 - 2023
2 Çalışkan, H.; Uymaz, M. - Sosyal bilgiler ders kitaplarında ölçme ve değerlendirme. Sosyal bilgiler ders kitabı inceleme ve tasarlama kılavuzu içinde (Editörler: B. Akbaba & S. Kaymakcı) - Pegem Akademi - pp.sf:353-381 - 2022
3 Yıldırım, Y. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgiler öğretim programlarında değer eğitimi. Türkiye'de sosyal bilgiler öğretim programları içinde (Editörler: Ö. Bektaş & R. Turan) - Pegem Akademi - pp. sf:281-325 - 2022
4 Uymaz, M. ; Çalışkan, H. - Dizi ve filmlerin eğitimde mizah yönüyle kullanılması. Eğitimde mizah içinde (Editörler: Ş. Oruç & G.O. İlhan) - Nobel Akademik Yayıncılık - pp.269-289 - 2021
5 Çalışkan, H. ; Uzunkol, E. - Sosyal bilgiler alanı, özellikleri ve temel amaçları. Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi kitabı içinde (Editörler: V. Aktepe, M. Gündüz, N. Kurtdede Fidan & E. Yalçınkaya), sf:1-20 - Pegem Akademi - pp.1-20 - 2021
6 Çalışkan, H. ; Uymaz, M. - Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme. Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı içinde (Editörler: İ. H. Demircioğlu, S. Kaymakcı & E. Demircioğlu) - Pegem Akademi - Vol.1 - pp.549-575 - 2019
7 Çalışkan, H. ; Öntaş, T. - Biyografilerle Değerler Eğitimi. Değerlerimizle Değerliyiz: Biyografilerle Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı içinde (Editörler: H. Çalışkan & T. Öntaş) - Ankara: Pegem Akademi - pp.1-18 - 2018
8 Çalışkan, H. - Sosyal bilgilerde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III kitabı içinde (Editörler: R.Turan & H.Akdağ) - Ankara: Pegem Akademi - pp.242-266 - 2017
9 Çalışkan, H. ; Coşkun, S. - Şiirler ile sosyal bilgiler öğretimi. Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri kitabı içinde (Editör: H.Tokcan) - Ankara: Pegem Akademi - pp.83-110 - 2016
10 Uyanık, G. K. ; Çalışkan, H. - Sosyal bilgilerde ölçme ve değerlendirme. Sosyal Bilgiler Öğretimi kitabı içinde (Editörler: C.Dönmez & K.Yazıcı) - Pegem Akademi - pp.303-349 - 2015
11 Kılınç, G. ; Çalışkan, H. - Questioning Skills Of Social Studies Teachers During Teaching: A Case Study. Politische Bildung In Der Türkei - Türkiye'de Vatandaşlık Dersi kitabı içinde (Editors: Yasemin Çidem & Tilman Grammes) - Hamburg: Universität Hamburg, Fakultät Für Erziehungswissenschaft - pp.136-163 - 2015
12 Çalışkan, H. ; Yiğittir S. - “Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme” Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi kitabı içinde (Editörler: B.Tay & A.Öcal) - Pegem A Yayıncılık, Ankara - pp.223-290 - Ağustos - 2008
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Çalışkan, H. - "Günümüz Dünyasında Demokrasi ve Eğitim", Günümüzde Eğitim John Dewey kitabı içinde (Editör: Joseph Ratner, Çeviri Editörleri: B. Ata & T. Özdemir) - Pegem A Yayıncılık, Ankara - pp.237-245 - Aralık - 2010
2.3 A-TÜBA, TÜBİTAK (1001, 1003, 1004,1005, 1505, 1007, 2244, 3005, 2232, 2236, 3501, 1071, COST), ERA-NET, ULUSLARARASI İKİLİ VE ÇOKLU İŞ BİRLİKLERİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, BOREN, SSB, STB, TENMAK, TAGEM, TÜSEB, DİĞER BAKANLIKLAR TARAFINDAN DESTEKLİ PROJEDE YÜRÜTÜCÜ OLMAK :
1 Beşoluk, H., Çalışkan, H., Demirhan, E., Uymaz, M., Mısır, M.E., Cantimer, M.A. - Beşoluk, H., Çalışkan, H., Demirhan, E., Uymaz, M., Mısır, M.E., Cantimer, M.A. - Vol.300 - DOI : Devam Ediyor - 222K234 - 2023
2.13 A-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER-LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ HARİÇ) YÜRÜTÜCÜ OLMAK :
1 Yüksel GÜÇLÜ, Sevgi COŞKUN KESKİN, Hüseyin ÇALIŞKAN, Yusuf KESKİN, Nesrin AKINCI ÇÖTOK, Hatice SÖYLEMEZ, Ayşegül KIRTEL, Berna KAYA - YÜRÜTÜCÜ: Yüksel GÜÇLÜ, ARAŞTIRMACILAR: Sevgi COŞKUN KESKİN, Hüseyin ÇALIŞKAN, Yusuf KESKİN, Nesrin AKINCI ÇÖTOK, Hatice SÖYLEMEZ, Ayşegül KIRTEL, Berna KAYA - Vol.16500 - DOI : Tamamlandı - 2012-06-03-002 - 2012
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları - 122B667 - 2022
2 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları - Vol.28716 - 218B210 - 2019
3 TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı - Vol.505.808,51 - 218K394 - 2019
4 TÜBİTAK 1003 Öncelikli alanlar Ar-Ge projeleri destekleme programı - Vol.540000 - 218K513 - 2019
9.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 Eğitim ve Bilim - 2023
2 Eğitim ve Bilim - 2022
3 Eğitim ve Bilim - 2021
4 Eğitim ve Bilim - 2020
5 Eğitim ve Bilim - 2019
6 Eğitim ve Bilim - 2018
7 Eğitim ve Bilim - 2017
8 Eğitim ve Bilim - 2016
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2023
2 Journal of Multidisciplinary Studies in Education - 2023
3 Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - 2023
4 Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi - 2023
5 Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - 2022
6 Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi - 2022
7 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2022
8 Journal of Multidisciplinary Studies in Education - 2022
9 Journal of Multidisciplinary Studies in Education - 2021
10 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2021
11 Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - 2021
12 International Journal of Psychology and Educational Studies - 2020
13 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2020
14 Journal of Multidisciplinary Studies in Education - 2020
15 Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - 2020
16 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi - 2020
17 International Journal of Psychology and Educational Studies - 2019
18 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2019
19 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - 2019
20 Journal of Multidisciplinary Studies in Education - 2019
21 Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice - 2019
22 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi - 2019
23 Journal of Multidisciplinary Studies in Education - 2018
24 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi - 2018
25 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - 2018
26 International Journal of Psychology and Educational Studies - 2018
27 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2018
28 International Journal of Psychology and Educational Studies - 2017
29 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - 2017
30 Journal of Multidisciplinary Studies in Education - 2017
31 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2017
32 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi - 2017
33 International Online Journal of Educational Sciences - 2017
34 International Online Journal of Educational Sciences - 2016
35 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi - 2016
36 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2016
37 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - 2016
38 International Journal of Psychology and Educational Studies - 2016
39 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2015
40 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - 2015
41 International Online Journal of Educational Sciences - 2015
42 International Journal of Psychology and Educational Studies - 2015
43 International Journal of Psychology and Educational Studies - 2014
44 International Online Journal of Educational Sciences - 2014
45 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2014
9.4-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 SHS Web of Conferences Volume 66 - 2019 - 2019
2 SHS Web of Conferences Volume 48 - 2018
3 SHS Web of Conferences Volume 37 - 2017
4 ERPA International Congresses on Education Book of Proceedings - 2017
5 SHS Web of Conferences Volume 31 - 2016
6 SHS Web of Conferences Volume 26 - 2016
7 ERPA International Congresses on Education Book of Proceedings - 2016
8 ERPA International Congresses on Education Book of Proceedings - 2015
9.5-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞEREDİTÖRLÜKLER :
1 Sosyal Bilgiler Öğretimi, İstanbul: Lisans Yayıncılık - 2018
2 Değerlerimizle Değerliyiz: Biyografilerle Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. - 2018
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2019
2 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2017
3 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2016
4 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2016
5 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2015
6 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2015
7 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2015
8 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2014
9 Eğitim ve Bilim Dergisi - 2014
9.7-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi - 2016
9.8-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Journal of Education and Training Studies - 2017
2 International Online Journal of Educational Sciences - 2015
3 International Online Journal of Educational Sciences - 2015
4 Journal of Social Studies Education Research - 2015
5 Journal of Social Studies Education Research - 2014
6 International Journal of Psychology and Educational Studies - 2014
7 International Online Journal of Educational Sciences - 2014
8 Educational Research and Reviews - 2014
9 Educational Research and Reviews - 2013
10 Educational Research and Reviews - Vol.1 - 2013
11 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.2 - 2012
12 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.2 - 2011
13 International Online Journal of Educational Sciences - 2011
9.10-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2023
2 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2022
3 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2021
4 Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) - 2019
5 Journal of Multidisciplinary Studies in Education - 2019
6 Studies in Psychology - 2019
7 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2019
8 Değerler Eğitimi Dergisi - 2019
9 19. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi - 2018
10 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi - 2018
11 Sakarya University Journal of Education - 2018
12 Sakarya University Journal of Education - 2018
13 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - 2018
14 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - 2018
15 İlköğretim Online - 2018
16 İlköğretim Online - 2018
17 International Journal of Human Sciences - 2018
18 The Journal of Happiness and Well-Being - 2017
19 International Journal of Human Sciences - 2017
20 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi - 2017
21 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi - 2017
22 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi - 2017
23 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi - 2017
24 20. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2017
25 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - 2017
26 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2016
27 E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi - 2016
28 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi - 2016
29 Trakya Eğitim Fakültesi Dergisi - 2016
30 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi - 2016
31 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2016
32 International Journal of Human Sciences - 2016
33 International Journal of Human Sciences - 2016
34 International Journal of Human Sciences - 2015
35 International Journal of Human Sciences - 2015
36 International Journal of Human Sciences - 2015
37 İlköğretim Online - 2015
38 Sakarya University Journal of Education - 2015
39 Değerler Eğitimi Dergisi - 2015
40 Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi - 2014
41 International Journal of Human Sciences - 2014
42 International Journal of Human Sciences - 2014
43 International Journal of Human Sciences - 2014
44 International Journal of Human Sciences - 2014
45 International Journal of Human Sciences - 2014
46 International Journal of Human Sciences - 2014
47 International Journal of Educational Research And Development - 2013
48 Sakarya University Journal of Education - Vol.2 - 2013
49 The Journal of Happiness and Well-Being - Vol.2 - 2013
50 International Journal of Educational Research and Development - Vol.1 - 2013
51 KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - Vol.2 - 2013
52 International Journal of Human Sciences - Vol.2 - 2013
53 Sky Journal of Educational Research (SJER) - Vol.2 - 2013
54 Sky Journal of Education Research - Vol.2 - 2013
55 TÜRK TARİH EĞİTİMİ DERGİSİ (TUHED) - 2012
56 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.3 - 2012
57 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2012
58 Ege Eğitim Dergisi - Vol.3 - 2010
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanına ilişkin pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi - Güneş Kılınç - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2021
2 Okuldışı etkinlik temelli değerler eğitimi programının öğrencilerin etkin vatandaşlık değerlerine etkisi - Yusuf Yıldırım - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Olumlu çocukluk yaşantıları ile hoşgörü eğilimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi - Rahime Betül Karali - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2024
2 Sosyal bilgiler dersinde kullanılan web 2.0 araçlarının öğrencilerin kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliklerine, girişimciliklerine ve akademik başarılarına etkisi - Kıvılcım Balcın - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2023
3 Okul öncesi dönem çocuklarıyla okul dışı ortamlarda değerler eğitimi: Bir eylem araştırması - Büşra Yalgın - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2023
4 Eğitim filmlerinde yer alan değerlerin evrensel değerler çerçevesinde incelenmesi - Sultan Güney - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2021
5 Kuşakların hoşgörü eğilimlerinin incelenmesi - Sümeyye Doğan - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2021
6 Ters yüz sınıf modeli uygulamalarının, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerine yönelik akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi - Şükrü Şahin - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2020
7 Popüler tarihçilik açısından Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerindeki tarih anlayışı ve tarih eğitimine ilişkin görüşleri. - Mehmet Güler - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
8 Cezaevinde yatmakta olan hükümlü ve tutukluların vatandaşlık algılarının incelenmesi. - İsmail Güven - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
9 Sosyal bilgiler dersinde eğitsel oyunlarla değerler eğitimi: Bir eylem araştırması - Mesut Biter - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
10 Ortaokul öğrencilerinin değer yönelimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi - Deniz Erden - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
11 Hoşgörü eğilimi ölçeği yetişkin formunun geliştirilmesi ve yetişkinlerin hoşgörü eğilim düzeylerinin incelenmesi - Merve Çavuş - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
12 Sosyal bilgiler dersinde tarihsel empatiye dayalı hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin tarihsel empati becerilerine ve başarılarına etkisi - Bahadır Demir - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
13 Tarihsel empati etkinlikleriyle işlenen sosyal bilgiler derslerinin öğrenci ürün ve görüşlerine göre incelenmesi - Necip Kaygısız - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
14 Sosyal bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının kültür ve miras öğrenme alanına ilişkin pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi - Tolga Tosun - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
15 Oyunlaştırılmış yaratıcı etkinlikler ile işlenen sosyal bilgiler derslerinin öğrenci ürün ve görüşlerine göre incelenmesi - Yağmur Tuğba Bayram - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
16 Cumhuriyet dönemi tarih ders kitaplarında Osmanlı imajı - Hasan Şeritoğlu - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
17 Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algıları ve tutumları arasındaki ilişki - Demet Tekin - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi - 2019
18 Öğretmen yapımı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının soru türleri, kapsam geçerliği ve yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. - Mehmet Uymaz - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim - 2016
19 Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme sürecindeki soru sorma becerileri: Bir durum çalışması. - Güneş Kılınç - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim - 2014
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
2 Eğitim Araştırmalarında Nicel Yaklaşımlar ve Veri Analizi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
3 Uzmanlık Alanı (YL) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
4 Uzmanlık Alanı (DR) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
5 Seminer - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
6 Veri Analizi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
7 Uzmanlık Alanı (YL) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
8 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
9 Uzmanlık Alanı (DR) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
10 Bilimsel Araştırma Yöntemleri - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
11 Uzmanlık Alanı (YL) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
12 Sosyal Bilgilerde İleri Araştırma Yöntemleri - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
13 Uzmanlık Alanı (DR) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
14 Seminer (YL) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
15 Uzmanlık Alanı (YL) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
16 Seminer (DR) - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
17 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Temel Sorunlar ve Çözüm Odaklı Uygulamalar - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
18 Değerler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemeleri - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2016
19 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
20 Uzmanlık Alanı - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
21 Uzmanlık Alanı (DR) - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
22 Veri Analizi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2016
23 Uzmanlık Alanı (YL) - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Öğretim İlke Yöntemleri - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
2 Öğretmenlik Uygulaması I - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
3 Uzmanlık Alanı (DR) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
4 Topluma Hizmet Uygulamaları - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
5 Okul Deneyimi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
6 Öğretmenlik Uygulaması II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
7 Topluma Hizmet Uygulamaları - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2018
8 Okul Deneyimi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2018
9 Öğretmenlik Uygulaması I - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
10 Öğretim İlke Yöntemleri - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
11 Topluma Hizmet Uygulamaları - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
12 Okul Deneyimi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
13 Öğretmenlik Uygulaması II - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
14 Öğretmenlik Uygulaması I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
15 Öğretim İlke Yöntemleri - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
16 Okul Deneyimi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
17 Öğretmelik Uygulaması II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
13.5-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma, akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi - Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Doktora - 2008
2 İlköğretim okulları I. kademesi 4. ve 5. sınıflar sosyal bilgiler dersinde kullanılan eğitim ve öğretim yöntemleri - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yüksek Lisans - 2000
3 Tezsiz - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Amasya Eğitim Fakültesi - Lisans - 1998
14.2-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi - 08-20 Ekim 2022 - 2022
2 ERPA International Congresses on Education - 22-25 Eylül 2022 - 2022
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 ERPA International Congresses on Education - 3-5 Temmuz - 2021
2 19. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi - 27-29 Eylül - 2021
3 18. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi - 12-14 Aralık - 2020
4 ERPA International Congresses on Education - 10-12 April - 2020
5 ERPA International Congresses on Education - 19-22 June - 2019
6 17. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi - 30 Ekim - 1 Kasım - 2019
7 ERPA International Congresses on Education - 28 June-1 July - 2018
8 ERPA International Congresses on Education - 18-21 May - 2017
9 ERPA International Congresses on Education - 2-4 June - 2016
10 ERPA International Congresses on Education - 4-7 June - 2015
11 ERPA International Congresses on Education - 6-8 June - 2014
12 Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyum - 25-27 Haziran - 2014
18.1-ÜYELİKLER :
1 Sosyal Bilgiler Eğitimciler Birliği Derneği - Devam ediyor - 2016
2 Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Birliği (ERPA) - Devam ediyor - 2012
18.2-İŞ DENEYİMİ :
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 1998-2010 - 2010
18.3-STRATEJİK-YÖNETİMSEL LİDERLİK :
1 Eğitim Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu - Üye- Devam ediyor - 2018
2 Eğitim Bilimleri Enstitü Kurulu - Üye-Devam ediyor - 2016
3 Fakülte Kurulu - Üye-Devam ediyor - 2016
4 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı - Devam ediyor - 2016
5 Değerler Eğitimi Bilim Dalı Başkanı - 2016
6 Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Felsefe Eğitimi ABD - Sona erdi - 2015
18.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 Sakarya Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Prof. Dr. - 2020
2 Sakarya Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Doç. Dr. - 2019
3 Sakarya Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Yrd. Doç. Dr. - 2014
KİTAPLAR
Bağımsızlığın 30. Yılında Türk Dünyası Analizleri
Sosyal bilgiler ders kitabı inceleme ve tasarlama kılavuzu
Türkiye'de sosyal bilgiler öğretim programları
Okul dışı ortamlarda değerler eğitimi
Eğitimde Mizah
Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı
Biyografilerle Değerler Eğitimi
Değerlerimizle Değerliyiz: Biyografilerle Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri
Politische Bildung in der Türkei
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Günümüzde Eğitim John Dewey
Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Yerel Tarihi, Kültürel Ve Doğal Varlıkların Öğretim Programları ile Entegrasyonu
Doğadaki Bilimin İzi ve Küçük Araştırmacılar
Eğitim Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması218K513 (SOBAG)
Türkiye’xxde Ön Yargının Doğası: Tanımlar (Stereotipler), Vakalar, Kültürlerarası İletişimi Etkileyen Çok Boyutlu Tipolojiler - 218K394 (SOBAG)
Değerli Gençler, Sorumluluk Sahibi Toplum ve Temiz Çevre
Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Soru Türleri Kapsam Geçerliği ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Sakarya nın Eğitim Durumunu İzleme Projesi
MAKALELER
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilim, sözde-bilim ayrımı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
İYİMSERLİK ve KÖTÜMSERLİK ÖLÇEĞİ YETİŞKİN FORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ (İKÖ - Y): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Analysis of Tolerance Tendencies of Generations
Examination of Teachers Attitudes towards Teaching National Values in Terms of Different Variables
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Kentsel ve kırsal bölgede eğitim gören okul öncesi çocuklarının değer düzeylerinin incelenmesi
Tarihsel empati ölçeği-yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Examining the Political Literacy Skills Levels of Teacher Candidates in Terms of Various Variables
Ortaokul öğrencilerinin bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerinin incelenmesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Pedagojik İçerik Bilgilerinin (PİB) Değerlendirilmesi Konusunda Öğrenci Görüşleri1
The Impact of Outdoor Activity Based Values Education Program on the Effective Citizenship Values of Students
The Evaluation of Values Education Project conducted by the Context of Nature Education
Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Web 2.0 Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılıklarına Etkisi
Görev Odaklı Değerler Eğitimi (GODE): Örnek Bir Uygulamaya İlişkin Veli Görüşleri
Tutumluluk değerinin kazandırılması bağlamında yapılan uygulamaya ilişkin veli ve öğrenci görüşleri.
Değerler Eğitimi Bağlamında Planlanan Doğa Eğitimi Programına İlişkin Veli Görüşleri
Ergenlerde İyimserlik ve Kötümserliğin İyilik Hali Üzerindeki Yordayıcı Rolü
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kültürel Değerlere Yönelik Duyarlılıklarının İncelenmesi
Ortaokul öğrencileri için etkin vatandaşlık değerleri ölçeğinin (EVDÖ) geliştirilmesi
Sosyal bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının kültür ve miras öğrenme alanına ilişkin pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi
Farklı Kültürel Yapılardaki Ailelerde Yetişen Öğrencilerin Temel Demokratik Değerlerinin İncelenmesi
Relationships between value orientations of adolescents and motivationalaction conflicts
Analysis of Motivational Action Conflict Frequency of Turkish HighSchool Students in Terms of Value Orientation
Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersinin Ortaokul Öğrencilerinin Adil Olma ve Sorumluluk Değerlerine Etkisi
Hoşgörü Eğilim Ölçeği Yetişkin Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Examination of the Responsibility and Tolerance of Students Raised in Families with Different Cultural Structures
Sosyal bilgiler dersinde kullanılan oyunlaştırılmış yaratıcı etkinlikler: Bir eylem araştırması
Zümre öğretmenler kurulu toplantılarına ve e-müfredata ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri
Sosyal bilgiler derslerinde eğitsel oyunlarla değerler eğitimi: Bir eylem araştırması
Ergenlerde tarihsel empati ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Öğretmen yapımı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının soru türleri ve kapsam geçerliğine göre incelenmesi
Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
How and with What Frequency do Social Studies Teachers Ask Questions?
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “empati” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme sürecindeki soru sorma tekniklerinin incelenmesi
A Model for explaining student achievement in social studies course / Model za interpretaciju postignuća učenika u predmetu Društvene znanosti
Öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, internet kullanım becerisi ve web tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyonlarının hizmetiçi eğitimdeki başarılarına etkisi
Ergenlerde iyimserlik-kötümserlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması
2005 ile 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarındaki değerlere ve değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri
Motivasyonel Eylem Çatışması Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkish social studies teachers’ opinions about performance tasks in elementary education
Scale Development on Educational Value of the History of Science
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme sürecindeki soru sorma davranışlarının değerlendirilmesi
Sosyal bilgiler dersine ilişkin araç gereç yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin durumlarının incelenmesi
An investigation into the organization levels of social studies teachers with regard to constructivist learning environments in terms of several variables
Value Preferences of University Students as Predictors of Life Goals
Değer Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması
Bilim ve Sözde Bilim Ayrımı İçin Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
Seviye Belirleme Sınavında SBS Sosyal bilgiler alanında sorulan soruların kapsam geçerliği açısından incelenmesi
Ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Hoşgörü eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Development of the measurement and evaluation self efficacy perception scale and the examination of the status of social studies teachers
The relationship between the learning styles of students and their attitudes towards social studies course
Sosyal bilgiler derslerindeki müzeyle eğitim uygulamalarının öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi
Teachers opinion concerning common exams administered in elementary schools
Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi
İlköğretim altıncı ve yedinci sınıflar sosyal bilgiler programına ilişkin öğretmen görüşleri
Sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma etkisi
The application of traditional and alternative assessment and evaluation tools by teachers in social studies
Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi
Sosyal bilgiler öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının eleştirel düşünme becerisine etkisi
Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi
Eğitimcilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımıyla ilgili algıları
1998 ve 2004 Programlarına göre hazırlanan ilköğretim 4 sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki ünite değerlendirme sorularının analizi
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları ve başarı düzeylerinin prososyal davranışla ilişkisi
Tarihi bir olayın sosyal bilgiler dersinde değer öğretiminde kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice
International Journal of Psychology and Educational Studies
Eğitim ve bilim
Eğitim ve Bilim
Eğitim ve Bilim
Eğitim ve Bilim
Eğitim Ve Bilim Dergisi
Eğitim ve Bilim /Education and Science
Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
Journal of Multidisciplinary Studies in Education
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
International Journal of Psychology and Educational Studies
SHS Web of Conferences, ERPA International Congresses on Education 2019
Eğitim ve Bilim
Sosyal bilgiler öğretimi
Journal of Multidisciplinary Studies in Education (JMSE)
Biyografilerle Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı
International Journal of Psychology and Educational Studies
International Journal of Psychology and Educational Studies
International Journal of Psychology and Educational Studies
TED Eğitim ve Bilim
Değerlerimizle Değerliyiz: Biyografilerle Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı
SHS Web of Conferences, ERPA International Congresses on Education 2018
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
JOURNAL of MULTIDISIPLINARY STUDIES in EDUCATION
ERPA International Congresses on Education 2017 - Book of Proceedings
International Journal of Psychology and Education Studies
International Journal of Psychology and Educational Studies
International Journal of Psychology and Education Studies
SHS Web of Conferences-ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017)
Eğitim ve Bilim
Education and Science
Education and Science
Education and Science
Education and Science
Education and Science
Education and Science
Gazi Journal Of Educational Science
Gazi Journal of Educational Science
Gazi Journal of Educational Science
International Online Journal of Educational Sciences
KALEM International Journal of Educational and Human Sciences
KALEM International Journal of Educational and Human Sciences
International Online Journal of Educational Sciences
International Online Journal of Educational Science
International Online Journal of Educational Sciences
International Journal of Psychology and Educational Studies
ERPA International Congresses on Education BOOK OF PROCEEDINGS
SHS Web of ConferencesVolume 26ERPA International Congresses on Education 2015 ERPA 2015
ERPA International Congresses on Education 2015BOOK OF PROCEEDINGS
SHS Web of Conferences
International Journal of Psychology and Educational Studies
International Journal of Psychology and Educational Studies
International Journal of Psychology and Educational Studies
KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi KUEİBD
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi KUEİBD
International Online Journal of Educational Sciences
International Online Journal of Educational Sciences
International Online Journal of Educational Sciences
International Journal of Psychology and Educational Studies
International Online Journal of Educational Sciences
International Journal of Psychology and Educational Studies
International Journal of Psychology and Educational Studies.
BİLDİRİLER
Doğa eğitimi bağlamında planlanan değerler eğitimi programına ilişkin veli görüşleri.
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin adalet ve saygı değerlerinin incelenmesi
Ortaokul öğrencilerinin araştırma ve sorgulamaya yönelik tutumlarının incelenmesi
İyimserlik ve kötümserliğin iyilik hali üzerindeki yordayıcı rolü
Doğa eğitimi bağlamında gerçekleştirilen değerler eğitimiprogramına ilişkin veli görüşleri
Zümre öğretmenler kurulu toplantılarına ve e-müfredata ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri
Farklı kültürel yapılardaki ailelerde yetişen öğrencilerin temel demokratik değerlerinin incelenmesi
Ortaokul öğrencilerinin seçmeli ders tercihlerine etki eden faktörlerin araştırılması
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin beşinci sınıf ders kitaplarına ilişkin görüşleri
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme sürecindeki soru sorma tekniklerinin incelenmesi
Öğrencilerin eylem çatışması sıklıklarıyla değer yönelimleri arasındaki ilişkiler ve değer yönelimlerinin incelenmesi
Yaşam doyumu ve mutluluğun yordayıcıları: Psikolojik iyi oluş ve değer tercihleri
Türk tarihinde yolculuk ünitesinin sosyal bilgiler ders kitaplarına yansıması.
Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarındaki (yürürlükte olan ve taslak) değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri
Farklı kültürel yapılardaki ailelerde yetişen öğrencilerin hoşgörü ve sorumluluk değerlerinin incelenmesi
Öğretmen yapımı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi
Turkish social studies teachers opinions about performance tasks in elementary education
Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının türlerine ve kapsam geçerliğine göre incelenmesi
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin bilgi düzeyleri
Öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime ilişkin tutum düzeylerinin incelenmesi
Ergenlerde iyimserlik kötümserlik ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıfiçi ders işleme sürecindeki soru sorma davranışlarının değerlendirilmesi
Sosyal bilgiler öğretmenleri ders içerisinde nasıl ve ne kadar soru soruyorlar
Sosyal bilgiler dersine ilişkin araç gereç yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin durumlarının incelenmesi
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin algıladıkları bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Üniversite öğrencilerinin değer tercihlerinin yaşam amaçları üzerindeki yordayıcı rolü
Ölçme ve değerlendirme öz yeterlilik algısı ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin durumlarının incelenmesi
The relationship between the learning styles of students and their attitudes towards social studies course
Öğretmenlerin ölçme değerlendirmelerine ilişkin tutum ölçeği geliştirme çalışması
Sosyal bilgiler derslerindeki müze eğitimi uygulamalarının öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi
Hoşgörü eğilim ölçeği geliştirme çalışması
Teachers opinion concerning common exams administered in elementary schools
The application of traditional and alternative assessment and evaluation tools by teachers in social studies
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeni ilköğretim sosyal bilgiler 6 ve 7 sınıf programlarına ilişkin görüşleri
1998 ve 2005 programı temelindeki sosyal bilgiler dersi öğretmen sınav sorularının bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi
Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi
Sosyal bilgiler dersine kullanılan araştırmaya dayalı öğrenmenin derse yönelik tutuma etkisi
Sosyal bilgiler dersinde münazara ve araştırmaya dayalı öğrenmenin birlikte kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama
Sosyal bilgiler dersinde tarihsel empatinin kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama Sefer günlükleri
ÖDÜL
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
Teşekkür Belgesi
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
Teşekkür Belgesi
UZMANLIK ALANLARI
Sosyal Bilgiler Eğitimi